Õppemaksud

ÕPPEMAKSUD   2017

PÕHIÕPE
ilma lisapillita
kuumaks 37,60 €
PÕHIÕPE lisapilliga
0,5 akad.tundi nädalas
kuumaks 39,95 €
PÕHIÕPE lisapilliga
1,0 akad.tundi nädalas
kuumaks 42,30 €
EELKOOL kuumaks    
     Noorem  rühm       8 €
     Vanem  rühm       12 €
     Pillitund   0,5     14 €
     Pillitund   0,75     21 €
     Pillitund   1,0     28 €
TÄISKASVANUTE ÕPE 1 akad. tund 9,50 €